Bygg - Ny Ansökan/Anmälan

Innan du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar och riva en byggnad, måste du i de flesta fall först ansöka om lov.

Vårt ärendesystem uppdateras idag vilket kan påverka våra e-tjänster. Vi ber om ursäkt för detta och ber er försöka på nytt imorgon.

Alla förändringar kräver inte bygglov och reglerna kan variera beroende på var i kommunen du ska bygga. 

Läs mer här om när du behöver ansöka om bygglov.

Använd denna e-tjänst för att göra en ny ansökan om lov eller göra en anmälan.

Ska du komplettera ditt pågående ärende så gör du det via denna E-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda vår E-tjänst kan du kontakta oss per e-post till bygglov@nykoping.se eller ringa Kundservice 0155-24 80 80 för att få en blankett.

GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din beställning.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post bygglov@nykoping.se eller ringa Kundservice 0155-24 80 80.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Observera att den här e-tjänsten endast ska användas för att skapa ett nytt ärende.