Meny

2019

Underrubrik saknas

Filtrera nyheter efter kategori

Antal träffar: 10

Nyköpings kommun på plats i Almedalen

1 juli 2019
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

I Visby på Almedalen finns Nyköping denna vecka. Kommunens möjligheter för bostäder, företagsetableringar och resande är några av de budskap kommunens tjänstemän och politiker tar med sig...

Ny tobakslag från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser i utomhusmiljön. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer.

Skogsbranden nära Stendörren nu under kontroll

30 juni 2019
Kommun och politik

Skogsbranden vid Ormberget nära Stendörrens naturreservat och Naturum är nu under kontroll. Det brinner fortfarande och Räddningstjänsten håller begränsningslinjerna. 

Horsvik är under utveckling

27 juni 2019

Nyköpings kommun äger Horsviksområdet som ligger vid Studsvik. Just nu rustas området upp för att bli tillgängligt för medborgarna.

Badbussen

26 juni 2019
Barn och utbildning Trafik och resor Kommun och politik Uppleva och göra Uppleva och göra

I sommar kan barn och unga åka buss gratis från centrum och hela vägen till plurret.

Förslag till ny serviceplan överlämnat av Kommunbygderådet

26 juni 2019
Näringsliv och arbete

Idag presenterade Kommunbygderådet sin slutrapport till Näringslivsenheten i arbetet med att skapa ett förslag till Serviceplan för landsbygden. Underlaget är ett verktyg för Nyköpings...

Slutgiltiga gymnasieantagningen är klar

26 juni 2019
Barn och utbildning Barn och utbildning

Slutantagningen inför gymnasiet läsåret 2019/20 är nu klar och resultatet finns på Gymnasiewebben. Du använder samma inloggningsuppgifter som vid din ansökan för att logga in och se ditt...

Just nu har vi lediga småhustomter

26 juni 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Vill du köpa tomt? Just nu har vi lediga småhustomter i Vrena och framöver kommer vi släppa lediga tomter i Tängsta, Stenbro och Örstig.

Ferieassistenter ska sysselsätta ungdomar i sommar

19 juni 2019

I två månader under sommaren ska fyra ferieassistenter aktivera sysslolösa ungdomar i Nyköping. 

Pengar till utvecklingsarbete

19 juni 2019

Europeiska socialfonden ger 13 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens och Nyköpings kommuns treåriga utvecklingsarbete som ska få fler människor med försörjningsstöd att bli självförsör...