Annagårdens förskola

Välkommen till Annagårdens förskola! Den ligger i centrala Nyköping. 

Förskolans miljöer

Vi erbjuder en pedagogisk miljö för lek och kreativitet på våra kuperade och lummiga förskolegårdar. Vi har nära till bibliotek, skog och Nyköpingsån.

Våra lokaler erbjuder utmanade och estetiska lärmiljöer. Lokalerna ger också bra möjligheter att dela upp barnen i mindre sammanhang.

Fem avdelningar

På Annagårdens förskola finns det fem avdelningar:

 • Grässtrået, 1-4 år
 • Sandkornet, 1-3 år
 • Solstrålen, 1-3 år
 • Regndroppen, 3-4 år
 • Gläntan, 4-5 år (i lokaler på Forsgränd 9)

Hitta till Förskolan

Hitta till förskolan

Hitta till avdelning Gläntan

Undervisning och pedagogik

På Annagårdens förskola möter du engagerade pedagoger som skapar en trygg och glädjefylld dag för alla barn. Vi ser varje barns möjligheter och ger barnen en stimulerande miljö, utifrån deras behov och intressen.

Annagårdens förskola arbetar temainriktat med bland annat språk, matematik och naturvetenskap utifrån målen i Skolverkets läroplan för förskolan.

Vi är med i Skolverkets satsning Läslyftet. Det syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet ska också ta tillvara barnens intresse för texter, bilder och skriftspråk. 

En dag på förskolan kan se olika ut, men rymmer alltid mycket tid för barnens lekande och lärande, både inne och ute.

Måltider i förskolan

Vi har eget tillagningskök på förskolan, med personal från kommunens Måltidsservice som tillagar maten. Läs mer om hur vi jobbar med hållbara och hälsosamma måltider. Du som har ditt barn på Annagårdens förskola hittar matsedel i Schoolsoft. 

Avdelningen Gläntans mat tillagas också av kommunens Måltidsservice, men maten leverars från köket på Nyköpings gymnasium Gripen. Se matsedel för avdelningen Gläntan på skolmaten.se

Läs om hur du ansöker om specialkost 

Tider och rutiner

 • kl 6 Annagårdens förskolan öppnar på Solstrålen.
 • 6.30 Regndroppen öppnar, där är Gläntan och Regndroppen.
 • 7.15 Öppnar Gläntan
 • 7.30 Öppnar Grässtrået och Sandkornet.
 • cirka 7.30 Frukost serveras.
 • kl 9 Tid för utevistelse, lek, undervisning och andra lärande aktiviteter.
 • 11.15 Lunch serveras.
 • kl 12 Tid för utevistelse, lek, undervisning, sagostund och vila.
 • cirka kl 14 Mellanmål serveras.
 • kl 15 Tid för utevistelse, lek, undervisning och andra lärande aktiviteter.
 • 16.30 Samlas alla avdelningar på Solstrålen.
 • kl 18 Annagårdens förskola stänger för dagen.

Aktuellt

Kontakta oss

Annagårdens förskola
(Grässtrået, Sandkornet,
Solstrålen, Regndroppen)
Sågaregatan 5
611 32 Nyköping

Annagårdens förskola
(Gläntan)
Forsgränd 9
611 32 Nyköping

annagardensforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Johanna Krautmeyer

Enhetsansvarig Annagårdens förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeyer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

 

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Sandkornet
073-773 70 23

Grässtrået
073-325 30 86

Regndroppen
073-325 30 85

Solstrålen
(öppning och stängning)
073-773 70 17

Gläntan
073-662 20 91

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-01-19
Sidansvarig: Johanna Krautmeyer