Meny
Gult hus Annagårdens förskola
Annagårdens baksida
Bild på skapande
Babblarna åker i sin bil
Docka sitter vid kiosk

Annagårdens förskola

Välkommen till Annagårdens förskola!

 

 

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Läget i Nyköpings förskolor

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att:

 • barn stannar hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom och oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
 • varje barn eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan.

Detta är generella krav ifrån Folkhälsomyndigheten och måste respekteras så att verksamheterna kan behålla frisk och symptomfri personal så länge det går. 

Genomförda förändringar, uppdatering 18 mars:

Vi har en ökad frånvaro bland medarbetare och barn, vilket påverkar förskolans förmåga att bedriva verksamhet jämfört med under ordinarie förutsättningar. Vi planerar för att kunna omorganisera undervisning och omsorg i den mån som behövs för att kunna fortsätta bedriva verksamhet.

Vilka åtgärder som krävs kan snabbt komma att förändras och är något som ses över varje dag.

 • vi tar en dag i taget och försöker normalisera barnens vardag i mesta möjliga mån
 • personalen har i dagsläget inga större möten och åker mellan verksamheterna så lite som möjligt
 • vi avvaktar med alla eventuella föräldramöten och utvecklingssamtal
 • det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten
 • vi arbetar i små gruppkonstellationer i största möjligaste mån
 • vi har ökad städning, inkl leksaker och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor
 • vi har extra utevistelse och vädrar oftare
 • personal hjälper barnen med mathantering
 • för att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, behöver vi er hjälp med att sjukanmäla ditt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst

Följ informationen på nykoping.se

Vi rekommenderar att vårdnadshavare följer informationen som läggs ut på nykoping.se.

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Follow theese instructions.

 

Praktik på Annagårdens förskola

Studerar du och vill göra VFU, APL eller Prao på vår förskola?
Skicka dina kontaktuppgifter, önskemål om vecka du vill komma till oss, vilken skola och årskurs du går i samt eventuella frågor till forskolecenter@nykoping.se så återkommer vi med mer information till dig.

 

Aktuellt

Studiedagar 19/5 och 31/8

7 april 2020

Fyra dagar per år stänger förskolan för pedagogernas kompetensutveckling. Här hittar du information om studiedagar och stängningsdagar för 2020

 ...

Ny läroplan i förskolan 1 juli 2019

14 januari 2020

Kontakta oss

Annagårdens förskola

Sågaregatan 5
611 32 Nyköping
annagardensforskola@nykoping.se

 

Biträdande rektor Frida Ahnlén
Enhetsansvarig Annagårdens förskola
0155-45 75 84
frida.ahnlen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.seOmrådesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Sandkornet
(öppning och stängning)
073-773 70 23

Grässtrået
073-325 30 86

Regndroppen
073-325 30 85

Solstrålen
073-773 70 17

 

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: