Meny

Temakapitel

I de tio temakapitlen behandlas tio olika ämnesområden av betydelse för mark- och vattenanvändningen. För respektive ämnesområde redovisas målbild, aktuella strategier, kommunens allmänna ställningstaganden för ämnesområdet och beskrivning av nuläget.

illu_hus_park.png

Översiktsplanens strategier anger vilket förhållningssätt som ska vara vägledande i prioriteringar och handläggning i fortsatt planering och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanens ställningstaganden anger kommunens vilja, syn och vägledning för olika frågor och aspekter av betydelse för fortsatt planering och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Temakapitel

Bebyggelse Nyköpings tätort

Transporter

Grönstruktur, vatten och friluftsliv

Kulturmiljö

Nyköpings landsbygd

Näringsliv

Utbildning och samhällsservice

Fritid, idrott och kultur

Teknisk försörjning

Miljö och riskfaktorer

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020

Samrådet är över. Alla inlämnade synpunkter sammanställs, redovisas och kommer att bemötas i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter kan slås ihop men hur många som haft synpunkten kommer att framgå). Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för utställnings- och antagandeversionen av översiktsplanen.

Du kan fortfarande ta del av förslaget både i kartan och här på webbplatsen.

Har du frågor? 0155-24 80 00, eller skicka epost till samhallsbyggnad@nykoping.se

Ta del av läsanvisningar för hur du läser översiktsplanen.

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: