Hoppa till innehåll

Temakapitel

I de tio temakapitlen behandlas tio olika ämnesområden av betydelse för mark- och vattenanvändningen. För respektive ämnesområde redovisas målbild, aktuella strategier, kommunens allmänna ställningstaganden för ämnesområdet och beskrivning av nuläget.

illu_hus_park.png

Översiktsplanens målbilder anger kommunens syn på vilka kvaliteter området ska ha vid målåret 2040. Målbilden är vägledande för fortsatt planering, lovgivning och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanens ställningstaganden anger kommunens vilja, syn och vägledning för olika frågor och aspekter av betydelse för fortsatt planering, lovgivning och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Temakapitel

Bebyggelse Nyköpings centralort

Transporter

Natur, vatten och friluftsliv

Kulturmiljö

Landsbygd

Näringsliv

Utbildning och samhällsservice

Fritid, idrott och kultur

Teknisk försörjning

Miljö och riskfaktorer

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: