Hoppa till innehåll

Övergripande kapitel

I de övergripande kapitlen redovisas övergripande utgångspunkter, förutsättningar, mål och strategier som ligger till grund för översiktsplanens framtagande. Här hittar du även information om riksintressen, miljökvalitetsnormer och hållbarhetsbedömningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: