Meny

Övergripande kapitel

I de övergripande kapitlen redovisas övergripande utgångspunkter, förutsättningar, mål och strategier som ligger till grund för översiktsplanens framtagande. Här hittar du även information om riksintressen, miljökvalitetsnormer och hållbarhetsbedömningen.

illu_doks.png

Övergripande kapitel

Så här läser du översiktsplanen

Sammanfattning

Om översiktsplanen

Utgångspunkter och utmaningar

Nyköping i regionen

Mål

Utvecklingsstrategier

Riksintressen

Miljökvalitetsnormer

Hållbarhetsbedömning

Planeringsunderlag

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020

Samrådet är över. Alla inlämnade synpunkter sammanställs, redovisas och kommer att bemötas i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter kan slås ihop men hur många som haft synpunkten kommer att framgå). Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för utställnings- och antagandeversionen av översiktsplanen.

Du kan fortfarande ta del av förslaget både i kartan och här på webbplatsen.

Du kan alltid ringa till oss och ställa frågor: 0155-24 80 00, eller skicka epost till samhallsbyggnad@nykoping.se

Ta del av läsanvisningar för hur du läser översiktsplanen.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: