Meny

Kartan

Översiktsplanen är helt digital och du hittar hela förslaget på ny översiktsplan i kartan och de kartlager som finns. Här hittar du instruktioner för hur kartan är uppbyggd samt hur du tycker till om informationen i kartan.

  • Kartan är uppbyggd av olika kartlager och bakgrundskartor. Du kan välja vilka kartlager och vilken bakgrundskarta som ska visas.
  • Alla färgsatta objekt i kartan går att klicka på. När du klickar på ett objekt får du upp information om just det objektet, till exempel en definition, en beskrivning och/eller kommunens ställningstaganden.
  • I kartan kan du också se samrådsversionen.
  • Tänk på att det är bäst att använda en dator när du tittar i kartorna.

Gå direkt till kartan

Så här tycker du till om kartan

  • För att tycka till om informationen i kartan lämnar du din synpunkt via ett formulär som du når via kartan (se bilden här nedanför) eller via den blå knappen strax under denna text.
  • Tänk på att ange adress, gps-koordinat eller tydligt beskriva vilken plats du vill tycka till om.

Formulär för att tycka till om kartan

kartbild

Guide för hur du använder kartan

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: