Meny

Kartan

Översiktsplanen är helt digital och du hittar hela förslaget i kartan och de kartlager som finns. Här hittar du instruktioner för hur kartan är uppbyggd. Samrådsperioden är över men du kan fortfarande ta del av förslaget.

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020

Alla inlämnade synpunkter sammanställs, redovisas och kommer att bemötas i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter kan slås ihop men hur många som haft synpunkten kommer att framgå). Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för utställnings- och antagandeversionen av översiktsplanen.

Du kan fortfarande ta del av förslaget både i kartan och här på webbplatsen.

Gå direkt till kartan

  • Kartan är uppbyggd av olika kartlager och bakgrundskartor. Du kan välja vilka kartlager och vilken bakgrundskarta som ska visas.
  • Alla färgsatta objekt i kartan går att klicka på. När du klickar på ett objekt får du upp information om just det objektet, till exempel en definition, en beskrivning och/eller kommunens ställningstaganden. 
  • Tänk på att det är bäst att använda en dator när du tittar i kartorna.

Guide för hur du använder kartan

Så här tycker du till i kartan (inte längre möjligt)

Så här kunde du till om texterna på webben

För att tycka till om texterna som finns här på webbsidan anvädes ett formulär kopplat till respektive webbsida.  

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: