Meny

Nyköping 2040

Nyköping 2040 är kommunens förslag på ny översiktsplan. Den visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Den visar också kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen. Var med och tyck till om förslaget under samrådet som pågår 12 maj - 26 juni 2020. Här kan du ta del av de texter och kartor som samrådsförslaget omfattar: