Hoppa till innehåll
Illustration, mot blå bakgrund, på fem människor i olika åldrar och en hund

Nyköping 2040 

Nyköping 2040 är kommunens förslag på ny översiktsplan. Den visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Den visar också kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen. På den här webbplatsen kan du ta del av de texter och kartor som granskningsförslaget omfattar. Det var också här det fanns möjlighet att  lämna synpunkter.