Vad innebär antagning?

Antagning innebär att de platser som finns på gymnasieskolorna fördelas till de sökande eleverna i enlighet med de regler som finns i skollagen och gymnasieförordningen.

Under antagningsåret görs det en preliminär antagning, en slutlig antagning och en reservantagning och här kan du läsa mer om vad det innebär.

Preliminär antagning

Den preliminära antagningen görs i april och baseras på elevernas höstterminsbetyg. Du som har sökt en gymnasieutbildning får ett preliminärt besked som ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till jämfört med övriga sökande. Du loggar själv in på Gymnasiewebben för att se ditt preliminära besked. Du som söker från en annan region får hem beskedet med posten.

OBS! Att du är preliminärt antagen till ett visst program innebär inte att du är garanterad en plats vid den slutliga antagningen. Många förbättrar sitt meritvärde på vårterminen, därför kan lägsta meritvärde höjas till den slutliga antagningen. Dessutom kan antalet sökande elever förändras under omvalsperioden, vilket kan innebära att konkurrensen om platserna ökar eller minskar.

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen görs senast den 1 juli och baseras på alla sökande elevers slutbetyg från årskurs 9. Det är nu den "riktiga" gymnasieantagningen görs och du får ditt antagningsbesked direkt på Gymnasiewebben. På ditt antagningsbesked framgår vilken skola och vilket program du är antagen till och du får också information om tid och plats för upprop. Du måste svara på erbjudandet om plats och tacka ja eller nej. Svaret lämnar du direkt på Gymnasiewebben. Du har fram till den 30 juli på dig att svara.

Om du inte kommer in på ditt förstahandsval kan du som är behörig till programmet ställa dig i reservkö. Du har då chans att få en plats under reservantagningen, om det uppstår ledig plats.

Du som söker från en annan region får ett antagningsbesked hem med posten och ska fylla i och skicka in svarstalongen, alt registrera ditt svar på webben senast den 30 juli.

Du som söker ett program där skolan själv eller ett annat antagningskansli gör antagningen får ditt slutliga antagningsbesked därifrån. Detta gäller till exempel dig som sökt till ett individuellt introduktionsprogram, ett program på gymnasiesärskolan eller till en utbildning på annan ort.

Reservantagning

Reservantagningen påbörjas i augusti. Du som står som reserv har då chans att komma in på ett högre rangordnat val. Om du blir antagen på något av dina högre val, kommer du att få ett nytt antagningsbesked. Besked om utbildningar i vår region får du på Gymnasiewebben.

Observera att ända fram till skolstart gäller att du som får en reservplats på ett högre val automatiskt stryks från den plats du eventuellt haft tidigare. Det är därför viktigt att du som är reserv bevakar din köplacering på Gymnasiewebben och ser om du får en reservplats.

Du når Gymnasiewebben även om du befinner dig utomlands, så ta med dig inloggingsuppgifterna om du ska resa bort, alternativt se till att någon tar hand om din post om du är bortrest. Du ska även svara på ditt nya besked.

Från och med uppropsdagen kontaktar Antagningskansliet reserver i köordning per telefon om ledig plats finns. Observera att det är mycket viktigt att du som är reserv håller dina kontaktuppgifter uppdaterade då det är ditt eget ansvar att se till att du är nåbar. Står du först i kön till ledig plats kommer Antagningskansliet att försöka nå dig via de telefonnummer och den e-postadress du har angett. Om vi inte får kontakt med dig under tre dagar i följd går vi vidare till nästa reserv på listan. Registrera gärna ett extra mobilnummer, t.ex. till en vårdnadshavare, för säkerhets skull!

Reservantagningen avslutas den 8 september och efter detta datum får du själv kontakta respektive skola om du vill höra dig för om möjligheten att få en plats.

Öppna sidomeny