Byggprojekt och förstudier

Här hittar du information om förstudier samt planerade och pågående byggprojekt inom kommunen. 

Här hittar du också information om större renoveringsprojekt.

Nyköpings resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och plats...

Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare...

Nyköpings ridsportanläggning

På den här sidan kan du följa arbetet med att skapa en ridsportanläggning i Nyäng, i närheten av Flättnaleden. 

Ny förskola och skola i Stigtomta

Just nu byggs en ny och modern skola och förskola i Stigtomta. På den nya skolan samlas allt i en byggnad istället för som idag, i flera byggnader.

Gång- och cykelstråk på Fruängsgatan

Fruängsgatan ska bli ett gång- och cykelstråk från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan. Nu byggs delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen.

Renovering och sanering av Slottsvakten

Nu renoverar och sanerar Nyköpings kommun marken vid och i gamla konstmuseet, Slottsvakten 3. Samtidigt bevaras och rustas den kulturhistoriskt...

Utveckling Lasarettsområdet-Hållet

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpin...

Påljungshage etapp 2

För att kunna erbjuda tomter till företag som vill etablera sig nära Nyköping, på ett strategiskt läge vid E4:an forsätter nu markarbetena vid...

Resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, som riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges störs...

Kvarteren Förrådet, Lidret och Skullen

Det pågår exploatering av kvarteren Förrådet, Lidret och Skullen i Nyköping i enlighet med den detaljplan som antogs 2012. Här kan du läsa om vad s...

Kommunen bygger hyresrätter

Här kan du läsa om de hyresrätter som kommunen bygger. Husen är prefabricerade och har upphandlats via SKL-Kommentus. 

Kvarteret Åkroken

Ett nytt torg, en park med större grönytor tillsammans med bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan med den historiska...

Dammanläggning vid Sibro

Nyköpings kommun äger den befintliga dammanläggningen vid Båvens utlopp till Lidsjön i Sibro. Med anledning av ett föreläggande från Länsstyrelsen...

Verksamhetsområde Skavsta

Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde har stora möjligheter att bli ett expansivt verksamhetsområde. Här hittar du information om Nyköping...

Årummet

Nyköpingsån med dess långsträckta parkområde ska bli mer än bara åpromenaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter