Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i förskoleklass. Det är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. 

Det år som ditt barn fyller 6 år får barnet en basplacering på en skola. Läs mer om placering, att ansöka om tidigare start, senare start och om placering på annan skola. 

Så funkar förskoleklass

Förskoleklass:

  • är en ettårig obligatorisk skolform
  • har ett stort inslag av skapande arbete och lärande lek
  • fungerar som en övergång mellan förskola och skola
  • verksamheten pågår under 4 timmar per dag inklusive lunch. Efter det finns det tid på fritidshemmet för de elever som ska vara kvar på eftermiddagen
  • Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt kartläggningsmaterial pedagogerna har som stöd för att kunna säkerställa elevernas utveckling inom matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.  

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. 

Delaktighet och anpassad undervisning

Förskoleklassens verksamhet har en balans mellan lek och lärande där eleverna är delaktiga och undervisningen är anpassad efter elevernas olika behov.

Undervisningen i förskoleklass utgår från styrdokumenten i Skolverkets läroplan för förskoleklass och förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Utifrån läroplanen bryter vi ner målen och planerar den vardagliga verksamheten.

Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. En viktig del i det arbetet är skolans trygghetsarbete och elevhälsans insatser. 

Skolverkets film om förskoleklass

Kika in i våra lokaler

Syntolkning: Filmen visar lokaler som kapprum, rum med bord och stolar och whiteboard, rum med bänkar, matsal, bibliotek, soffa med kuddar och färgglad vägg och omgivningar med bland annat fotbollsplan, 

Kontakta oss

Västra skolan

vastraskolan@nykoping.se

Sjukanmälan görs via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Peter Laine, administratör
0155-24 78 49

Per Eklund, bitr rektor
0155-24 82 72

Katja Ahlin, rektor
0155-24 88 27

Postadress och Besöksadress

Västra skolan
Brunnsgatan 37
611 32 Nyköping

Fritids

vastra.fritids@nykoping.se

Luna
0155 - 24 88 24

Stjärnan
0155 - 24 88 24

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-04-13
Sidansvarig: Katja Ahlin