Instruktioner för att rapportera frånvaro i SchoolSoft

Logga in på SchoolSoft och klicka på Frånvaroanmälan under menyn NÄRVARO. Du kan ange frånvaro för heldag, halvdag eller till och med lektioner i Schoolsoft. 

 

Rapportera Närvaro och eller frånvaro.jpg

  • För att anmäla frånvaro från en specifik lektion, markera Frånvaro från lektion, kryssa i aktuella lektioner och klicka sedan på Anmäl frånvaro.
  • För att anmäla frånvaro en hel dag, markera Hel dags frånvaro, kryssa i aktuella dagar och klicka sedan på Anmäl frånvaro.

Observera att du enbart kan anmäla idag och framåt i tiden. För att anmäla bakåt i tiden måste du kontakta skolan.

Den här filmen beskriver hur du som vårdnadshavare gör en frånvaroanmälan i SchoolSoft.

Klicka här för att öppna filmen

Här kan du ser mer information om Schoolsoft i Nyköpings kommuns hemsidan.