Fritidshem

Fritidshem arbetar utifrån att ta tillvara på elevernas intressen och behov.

Fritids öppnar morgonverksamheten kl.5.45 och fram till kl.8.15. För de yngsta eleverna startar fritidsverksamheten igen kl.11.45 fram till kl.18.00 då fritids stänger. På morgonfritids erbjuds det frukost och lugna aktiviteter. Under eftermidagarna är det styrda aktiviteter blandat med eget val. Verksamheten baseras på läroplanen, Lgr 11.
Släbro har sju stycken fritidshemsavdelningar från F-6. Förskoleklassavdelningen är en gemensam öppnings och stängningsavdelning.

  • Havet - förskoleklass
  • Skeppet - förskoleklass
  • Utefritids- åk 1-2
  • Elden -  åk 1-2
  • Vinden - åk 1-2
  • Berget - åk 3-6

Råby

Råby skola har en fritidshemsavdelning från F-3. På fritidsavdelningen Råby har vi ett tätt samarbete med förskolan. Vi öppnar kl.6.00 på förskolan fram till kl.7.30 då fritidspersonal börjar. Kl.8.00 börjar skolan. För de yngsta barnen börjar fritids kl.11.30 igen fram till kl.18.00 då vi stänger på förskolan. På morgonfritids erbjuds det frukost och lugna aktiviteter. Under eftermidagarna är det styrda aktiviteter blandat med eget val. Verksamheten baseras på läroplanen, Lgr 11.

Kontakta oss

Råby fritidshem
073-662 25 13
rabyfritidshem@nykoping.se

Skeppet
073-773 72 51
slabro.skepp.hav@nykoping.se

Havet
073-412 14 34
slabro.skepp.hav@nykoping.se

Utefritids
073-149 38 68
slabro.utefritids@nykoping.se

Elden
073-662 20 87
slabro.elden@nykoping.se

Vinden
073-662 20 81
slabro.vinden@nykoping.se

Berget
073-773 74 55
slabro.berget@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny