Delaktighet och inflytande

Elevråd och matråd

Vi har kontinuerliga elevråd och matråd där elevernas synpunkter tas tillvara.

Under första halvan av höstterminen har samtliga klasser föräldramöten och varje termin sker ett utvecklingssamtal där elev, vårdnadshavare och skolan gör en individuell utvecklingsplan för elevens studier, en så kallad IUP.

Kontakta oss

Släbroskolan

Sjukanmälan sker via Schoolsoft.
De som har specialkost sjukanmäler även till köket
073-412 13 53.

Släbro Skoladministration
0155- 45 78 70
slabroskolan@nykoping.se

Skolledning
Mats Bergman, rektor
0155-45 78 40

Minna Pettersson Uitto
bitr rektor F-3
0155-45 78 76

Jan Thorell
bitr rektor 4-6
0155-45 78 78

Åsa Kjellberg
bitr rektor Fritids
0155-45 78 75

Besöksadress
Släbroskolan F-3
Smålandsvägen 18
611 56 Nyköping

Släbroskolan 4-6
Regeringsvägen 14
61156 Nyköping

Släbroskolan Råby
Råby
611 94 Nyköping

Postadress
Släbroskolan
Smålandsvägen 18
611 56 Nyköping

 

Fritidshem

Råby fritidshem
073-662 25 13

Skeppet
073-773 72 51

Havet
073-412 14 34

Utefritids
073-149 38 68

Elden
073-662 20 87

Vinden
073-662 20 81

Berget
073-773 74 55

 

 

 

 

 

Kontaktformulär

Kontakta skolan om ni vill meddela oss något...

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny