Delaktighet och inflytande

Elevråd och matråd

Vi har kontinuerliga elevråd och matråd där elevernas synpunkter tas tillvara.

Under första halvan av höstterminen har samtliga klasser föräldramöten och varje termin sker ett utvecklingssamtal där elev, vårdnadshavare och skolan gör en individuell utvecklingsplan för elevens studier, en så kallad IUP.

Kontakta oss

Sjukanmälan sker via Schoolsoft.
De som har specialkost sjukanmäler
även till köket 073-412 13 53.

Släbro Skolexpedition
0155- 45 78 70
slabroskolan@nykoping.se

Skolledning:
Mats Bergman, rektor
0155-45 78 40

Minna Pettersson Uitto, biträdande rektor
0155-45 78 76

Åsa Kjellberg, biträdande rektor 
0155-45 78 75

Jan Thorell, biträdande rektor
0155-45 78 78


Adress:

Släbroskolan
Smålandsvägen 18
611 56 Nyköping

Släbroskolan Råby
Råby
611 94 Nyköping

Fritidshem

Råby fritidshem
073-662 25 13
rabyfritidshem@nykoping.se

Skeppet
073-773 72 51
slabro.skepp.hav@nykoping.se

Havet
073-412 14 34
slabro.skepp.hav@nykoping.se

Utefritids
073-149 38 68
slabro.utefritids@nykoping.se

Elden
073-662 20 87
slabro.elden@nykoping.se

Vinden
073-662 20 81
slabro.vinden@nykoping.se

Berget
073-773 74 55
slabro.berget@nykoping.se

 

dold

Kontakta skolan om ni vill meddela oss något...

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny