Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i förskoleklass. Det är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. 

Det år som ditt barn fyller 6 år får barnet en basplacering på en skola. Läs mer om placering, att ansöka om tidigare start, senare start och om placering på annan skola. 

Så funkar förskoleklass

Förskoleklass:

  • är en ettårig obligatorisk skolform
  • har ett stort inslag av skapande arbete och lärande lek
  • fungerar som en övergång mellan förskola och skola
  • verksamheten pågår under 4 timmar per dag inklusive lunch. Efter det finns det tid på fritidshemmet för de elever som ska vara kvar på eftermiddagen
  • Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt kartläggningsmaterial pedagogerna har som stöd för att kunna säkerställa elevernas utveckling inom matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.  

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. 

Delaktighet och anpassad undervisning

Förskoleklassens verksamhet har en balans mellan lek och lärande där eleverna är delaktiga och undervisningen är anpassad efter elevernas olika behov.

Undervisningen i förskoleklass utgår från styrdokumenten i Skolverkets läroplan för förskoleklass och förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Utifrån läroplanen bryter vi ner målen och planerar den vardagliga verksamheten.

Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. En viktig del i det arbetet är skolans trygghetsarbete och elevhälsans insatser. 

Skolverkets film om förskoleklass

Kika in i våra lokaler

Syntolkning: Filmen visar bilder på dörren där du går in, whiteboard med bilder över dagens schema, rum där du ritar, leker, en rad med bord där du bygger med lego, rum med läshörna och en vit tavla med schema för fritids.

Kontakta oss

Sjösa skola

Sjukanmäl ditt barn i Schoolsoft före kl. 08.00, varje dag

 

Kristin Viman, Rektor
0155-45 79 61
kristin.viman@nykoping.se

Kristina Jonsson, Bitr rektor
0155-45 80 83
kristina.jonsson@nykoping.se

Lotta Ackelman, administratör
0155-45 79 62
charlotta.ackelman@nykoping.se

Besöksadress och postadress

Sjösa skola
Porfyrvägen 9
611 44 Nyköping  
sjosaskola@nykoping.se

Sjösas fritidshem

Porfyren
073-662 21 55

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-04-13
Sidansvarig: Jonnie Jansson