Sjösa skola

Välkommen till Sjösa skola, en F-6 skola med ca 100 elever. Skolan ligger i ett mindre samhälle och präglas av igenkännande och närhet. Skolan ligger bland villabebyggelse med skog och natur inpå knutarna. Den naturnära utemiljön inbjuder till aktivitet, lärande och lek. 

Schoolsoft för information till vårdnadshavare

Vi använder Schoolsoft - ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Här kan du läsa instruktioner för hur du loggar in med mera. Shoolsoft finns också som app för telefonen.  

Om skolan

Elevens bästa skoldag – varje dag!

Skolan arbetar för en trygg och lugn skolmiljö som bidrar till hög måluppfyllelse för eleverna! Vi som arbetar på skolan vill att du som går här ska få goda kunskaper, känna stort självförtroende och känna dig trygg så du kan lita till dina kunskaper.

Sjösa skola och fritidshem har under längre tid arbetat för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elever. Vi arbetar för att bli en NPF-säkrad skola. NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsvariationer, till vilka räknas till exempel ADHD, Tourettes syndrom och språkstörningar. 

Skolans och fritids lokaler är anpassade för att möta barn med olika behov och vi ger eleverna tillgång till olika hjälpmedel för att underlätta för dem i deras lärande.

 

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass, som är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Studiedagar

17 januari 2020

Vi vill göra dig uppmärksam på årets studie- och lovdagar. 

Kontakta oss

Sjösa skola

Sjukanmäl ditt barn i Schoolsoft före kl. 08.00, varje dag

 

Kristin Viman, Tf rektor
0155-45 79 61
kristin.viman@nykoping.se

Lotta Ackelman, administratör
0155-45 79 62
charlotta.ackelman@nykoping.se

Besöksadress och postadress

Sjösa skola
Porfyrvägen 9
611 44 Nyköping

Sjösas fritidshem

Porfyren
073-662 21 55

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-03-17
Sidansvarig: Rebecca Johansson