Meny

Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trygghetsarbetet på Östra Skolan

Skolan ska vara trygg för alla. Ingen ska behöva komma till vår skola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Så här arbetar vi med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling:

  • Vi har vår likabehandlingsplan som en punkt på våra klassråd och elevråd. Läsa likabehandlingsplan gör du här.
  • Vi genomför enkäter.
  • Vi har aktivitets och lära känna dagar.
  • Vi utvärderar våra trivselregler.
  • Vi har pedagoger ute på rasterna.
  • Vi har aktiviteter som erbjuds på rasterna. 

Kontakta oss

Östra skolan

ostra.skolan@nykoping.se

Katja Ahlin, biträdande rektor
0155-24 88 27

Per Eklund, biträdande rektor
0155-24 82 72

Carina Hall, rektor
0155-24 88 20

Adress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 33 Nyköping

Trygghetsteam

Nina Söderström,kurator
0155 - 45 73 60
nina.soderstrom@nykoping.se

Martin Svensson, socialpedagog
0155 - 45 73 61
martin.svensson@nykoping.se

Beata Chedogi, socialpedagog
0155 - 24 78 39
beata.chedogi@nykoping.se

Caroline Lind, socialpedagog
caroline.lind@nykoping.se

Josefin Wallin, pedagog
josefin.wallin@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: