Meny

Skolskjuts

Med skolskjuts menas resa till och från den skola där kommunen erbjudit eleven plats (så kallad basplaceringsskola). Elev som valt en annan skola kan i vissa fall bli beviljad skolskjuts. 

Resan går normalt från uppsamlingsplats/busshållsplats och tillbaka efter skoldagens slut. Skolskjuts åker man i första hand med buss i linjetrafik och med busskort, i andra hand med skoltaxi eller taxi i linjetrafik. I vissa fall kan resan innebära taxitur till hållplats och därefter buss till skolan och tillbaka.

Vilka regler som gäller samt information om hur du ansöker kan du läsa om här.