Meny

Läsårstider

Den kommunala grundskolan, grundsärskolan, gymnasium och gymnasiesärskolan har samma läsårstider, du hittar dem här.

Ledighet under termin

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på särskild blankett. Ifylld blankett lämnas till mentor för yttrande innan rektor beslutar.

Vi rekommenderar dig att utnyttja de i förväg inplanerade loven. Ytterligare ledighet under terminerna kan vara negativt för såväl dig och dina studier som för lärarens och övriga klassens planering och arbete.

Kontakta oss

Östra skolan

ostra.skolan@nykoping.se

Sjukanmälan:
Sjukanmälan - innan kl. 07:30
073-012 12 73 (sms)
Heldag SMS:a: Frånvaro personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Del av dag SMS:a: Frånvaro personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) tid (från - till) 

Madeleine Karlsson, administratör
0155-24 78 43
madeleine.karlsson@nykoping.se

Katja Ahlin, biträdande rektor (åk 4 - åk 6)
0155-24 88 27

Per Eklund, biträdande rektor (Fsk - åk 3)
0155-24 82 72

Carina Hall, rektor
0155-24 88 20

Adress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 33 Nyköping

Fritids

ostra.fritids@nykoping.se

Kometen
0155-24 78 52 
073-773 72 96

Månen
0155-24 78 35
073-773 72 58

Solen
073-773 71 72

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: