Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas.

Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas, för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skolan. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Läs mer om hur du lämnar klagomål eller synpunkt på en skola.  

Kontakta oss

Östra skolan

ostraskolan@nykoping.se

Sjukanmälan via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Madeleine Karlsson, administratör
0155-24 78 43

Mirza Ljuca, biträdande rektor 
0155-24 88 26

Katja Ahlin, rektor 
0155-24 88 27

Adress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 36 Nyköping

Fritids

ostra.fritids@nykoping.se

Galaxen
073-773 72 96

Månen
073-773 72 58

Solen
073-773 71 72

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-09-13
Sidansvarig: Katja Ahlin