Elevhälsa

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi som arbetar inom elevhälsan är bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger. Tillsammans med skolledningen och er vårdnadshavare arbetar vi för ditt barns hälsa. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

Sjukdomspolicy vid de vanligaste smittorna

Feber: Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det kommer till skolan. Viktigt är att barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande medel i kroppen.

Ögoninfektion: Barnet ska vara hemma tills ögonen är kladdfria.

Huvudlöss: Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss. Läs gärna mer om behandling av huvudlöss på 1177.se.

Magsjuka: Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Mer information om symptom och behandling finns här hos 1177.se. Informationen finns på flera olika språk. 

Rekommendation från 1177.se: Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senast kräktes eller hade diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att du anmäler det i Schoolsoft

Via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Elevhälsoarbetet på Östra skolan

Vi har ett elevhälsoteam med olika professioner som specialpedagoger, kuratorer, skolsköterska,socialpedagoger och biträdande rektor. Önskar du komma i kontakt med någon av representanterna i elevhälsan är du välkommen att höra av dig. 

Inom elevhälsan arbetar vi med enskilda elever som behöver särskilt stöd, men också elevernas arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.

Skolhälsovårderns uppgift är att vara till stöd och hjälp för eleverna på skolan. Vår skolläkare når du via vår skolsköterska.

Kontakta oss

Elevhälsogrupp

Ingela Haglund, biträdande rektor
0155-24 88 27

Katja Ahlin, rektor
0155-24 88 27

 

Helene Karlsson, skolsköterska
0155 - 24 84 14
helene.karlsson@nykoping.se

Eva Rylander, specialpedagog (fsk - åk 3) 
eva.rylander@nykoping.se

Louise Karlsson, specialpedagog (åk 4 - åk 6) 
louise.karlsson@nykoping.se

Caroline Lind,socialpedagog
0155 - 24 80 05 
caroline.lind@nykoping.se

Johnny Andersson Umazabal,socialpedagog
0155 - 45 78 63
johnny.andersson.umazabal@nykoping.se

Adress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 36 Nyköping

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-01-18
Sidansvarig: Katja Ahlin