Kiladalens norra skola

Välkommen till Kiladalens norra skola som består av skolbyggnaderna Svalsta och Bergshammar.

Schoolsoft för information till vårdnadshavare

Vi använder Schoolsoft - ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Här kan du läsa instruktioner för hur du loggar in med mera. Shoolsoft finns också som app för telefonen.  

 

Om skolan

Kiladalens skolområde har 2 skolor, Kiladalens norra skola och Kiladalens södra skola. Vi har 480 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och  sammanlagt är vi 90 personer som arbetar inom området.

I Kiladalens norra skola ingår Svalsta och Bergshammar. Intill skolorna har vi tillgång till grönområden med varierande natur och skolskogar på promenadavstånd. Den naturnära utemiljön inbjuder till aktivitet, lärande och lek.


Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Skolbibliotek finns på skolorna.

Visionen för Kiladalens norra skola är att:

  • Eleverna är trygga, känner trivsel och är delaktiga.
  • Alla elever når målen i läroplanen.
  • Eleverna uppmuntras och stimuleras att vara lika nyfikna då de
    lämnar skolan som när de börjar den.
  • Skolan strävar efter att allt vi gör bidrar till en hållbar utveckling.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs också mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler.

Aktuellt

TIll vårdnadshavare för blivande förskoleklass, Bergshammar

29 mars 2022

Varmt välkommen och tack för förtroendet att ni valt att skriva in ert barn på
Kiladalens norra skola, Bergshammar. Läs mer om start, föräldramöte och inskolning. 

Till vårdnadshavare för blivande förskoleklass, Svalsta

29 mars 2022

Varmt välkommen och tack för förtroendet att ni valt att skriva in ert barn på
Kiladalens norra skola Svalsta. Läs mer om start, föräldramöte och inskolning. 

Kontakta oss

Kiladalens norra skola

Epost
kiladalensnorraskola@nykoping.se


Sjuk- och friskanmälan 
All frånvaro sker via SchoolSoft

Skolledning
Charlotta Milosavljevic Olsson, Tf rektor
0155 - 45 76 99 

Åsa Ölander, tf biträdande rektor Bergshammar
0155 - 24 80 20

Kristina Jonsson, biträdande rektor Svalsta
0155 - 45 80 83 

Skoladministratör
Regina Lange
Placerad på skolan i Svalsta
0155 - 45 78 11


Besöksadress

Kiladalens norra skola Bergshammar
Nyköpingsvägen 34
611 50 Nyköping

Kiladalens norra skola Svalsta
Sleipners väg 2
611 50 Nyköping

Fritids

Bergshammar
bergshammarsfritidshem@nykoping.se

Fritids Apeln
073 - 773 78 89 

Fritids Citronen
073 - 773 78 35


Svalsta
svalstas.fritidshem@nykoping.se

Gräshoppan
Öppnings- och stängningsavdelning
073 - 426 85 04 

Salamandern
073 - 426 85 05 

Syrsan / Ekoxen
073 - 426 85 07

Sköldpaddan
073 - 325 31 37

 

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-11-23
Sidansvarig: Petra Bergenbrant