Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Gruvans skola

Här kan du läsa vilka regler som både elever och lärare hjälps åt att leva efter för att skapa en trygg stämning på skolan.

  • Vi använder ett trevligt språk och uppträder lugnt och sansat.
  • Vi kommer i tid och har med oss rätt saker.
  • Vi respekterar och är schyssta mot varandra – vi är varandras goda arbetsmiljö
  • Vi är rädda om varandras och skolans saker
  • Skoldagen är mobilfri

Likabehandlingsplan

Planen beskriver skolans rutiner och fortlöpande arbete mot kränkningar. Du kan också läsa om de insatser vi gör i syfte att förebygga och förhindra kränkningar samt hur vi arbetar hälsofrämjande. 

 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling för elever. 

خطة الطالب ضد المعاملة المسيئة 

Qorshaha ardayga oo ku saabsan ka hortaga midibtakoorka, xad-gudubka iyo xoogsheegashada

Uppdaterad: 2021-02-23
Sidansvarig: Malin Thunström