Gruvans skola

Välkommen till Gruvans skola som består av skolbyggnaderna Långberg och Brandkärr. I rektorsområdet ingår också Tystberga skola.

Vår skola präglas av ett gott samarbetsklimat mellan de vuxna samt mellan vuxna och barn. Vi arbetar med att möta varje individ på just dennes nivå för att tillsammans med eleven utvecklas och ta nästa steg i resan mot målen.

Skolan är mångkulturell med elever från alla delar av världen. Det ger skolan en naturlig möjlighet till kunskap, insikt och förståelse för olika kulturer. Integration på olika plan är en viktig del av vår vardag. På skolan finns dessutom en förberedelseklass samt kommunens centrala mottagande och kartläggning av nyanlända elever.

Information om klasser, kontaktuppgifter till lärare, schema med mera hittar du i Elevinfo.
Logga in i Elevinfo gör du här.

Långbergsskolans elevsidor hittar du här. 

Aktuellt

Kontakta oss

Långberg

Sjukanmälan - senast kl. 8.00 varje dag eleven är borta från skolan
073 - 149 31 54 via sms (namn, klass, orsak)

Expedition

Jessica Ewertsson
0155 - 45 70 56

Martina Björk
0155 - 24 87 44

gruvansskola@nykoping.se

Biträdande rektor
Cecilia Hast
073 - 030 03 92
cecilia.hast@nykoping.se

Biträdande rektor
Emilia Lönnqvist
0155 - 45 78 98 
emilia.lonnqvist@nykoping.se

Rektor
Malin Thunström
0155 - 24 88 80
malin.thunstrom@nykoping.se

Adress
Gruvans skola Långberg
Stockholmsvägen 37
611 37 Nyköping

Brandkärr

Sjukanmälan senast kl. 8.00 varje dag eleven är borta från skolan
0155 - 24 84 11

Expedition

Jessica Ewertsson
0155 - 45 70 56

 

Rektor
Malin Thunström
0155 - 24 88 80
malin.thunstrom@nykoping.se

Adress
Gruvans skola Brandkärr
Brandkärrsvägen 106 A
611 65 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: