Delaktighet och inflytande

På skolan finns olika råd där man som elev och vårdnadshavare kan delta. 

Elevrådet är till för att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Elevrådet träffas regelbundet och tar upp frågor från klasserna. 

Matrådet är till för att alla på skolan ska ha möjlighet att påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. De träffas tillsammans med matleverantören två ggr per termin.

Miljörådet arbetar för hållbar utveckling i skolan. Miljörådet träffas regelbundet och sätter då upp nya små miljömål att sprida i klasserna.

Genom skolrådet ska föräldrar i samråd med rektor, ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Två till tre gånger per läsår möts föräldrarepresentanter från klasserna, rektor och personalrepresentanter i skolrådet.

 

Kontakta oss

Dammlötskolan

dammlotskolan@nykoping.se

Sjukanmälan via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Camilla Holmberg, administratör
0155-24 78 49

Ingela Haglund, biträdande rektor 
0155-45 73 60

Katja Ahlin, rektor 
0155-24 88 27

Adress
Dammlötskolan
Dammlötsvägen 3A-H
611 93 Nyköping

Skolan och fritids

F-klass, 073-426 87 97

Klass 1-3, 073-426 87 89

Klass 4-6, 073-426 87 92

Fritids, 073-426 87 72
dammlot.fritids@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny