Båktorp skola

Båktorp skola är en liten, fristående skola för elever i årskurs 6-9 som behöver tydlighet, struktur och trygghet för att lyckas. Skolan startade 1994 för elever med social problematik. I dag är alla elever välkomna. 

Våra elever erbjuds en individuellt anpassad skolgång i en inspirerande lärmiljö för att återigen våga tro på sin förmåga att lyckas. Skolan har egen psykolog. Båktorp skola kan vara ett alternativ till ordinarie skola under en termin eller under hela högstadiet beroende på elevens situation.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Båktorps webbplats. 

Uppdaterad: 2022-10-21
Sidansvarig: Inga-Lill Björklund