Meny

Läsårstider

Den kommunala grundskolan, grundsärskolan, gymnasium och gymnasiesärskolan har samma läsårstider, du hittar dem här.

Ledighet under termin

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på särskild blankett. Ifylld blankett lämnas till mentor för yttrande innan rektor beslutar.

Vi rekommenderar dig att utnyttja de i förväg inplanerade loven. Ytterligare ledighet under terminerna kan vara negativt för såväl dig och dina studier som för lärarens och övriga klassens planering och arbete.

Kontakta oss

KontaktFormulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: