Meny

Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas. Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas för att varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

På varje skola och fritidshem pågår det systematiska kvalitetsarbetet ständigt. Verksamheten följs upp och utvärderas i förhållande till skolans och fritidshemmets uppdrag i läroplan och lokala mål. I systematiskt kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt diskutera och reflektera över skolans och fritidshemmets uppdrag.

Vi följer Skolverkets modell för kvalitetsarbete i praktiken genom frågorna:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Kvalitetsarbete

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet är du välkommen att kontakta rektor. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål. 

Kontakta oss

KontaktFormulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: