Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i förskoleklass. Det är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. 

Det år som ditt barn fyller 6 år får barnet en basplacering på en skola. Läs mer om placering, att ansöka om tidigare start, senare start och om placering på annan skola. 

Så funkar förskoleklass

Förskoleklass:

  • är en ettårig obligatorisk skolform
  • har ett stort inslag av skapande arbete och lärande lek
  • fungerar som en övergång mellan förskola och skola
  • verksamheten pågår under 4 timmar per dag inklusive lunch. Efter det finns det tid på fritidshemmet för de elever som ska vara kvar på eftermiddagen
  • Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt kartläggningsmaterial pedagogerna har som stöd för att kunna säkerställa elevernas utveckling inom matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.  

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. 

Delaktighet och anpassad undervisning

Förskoleklassens verksamhet har en balans mellan lek och lärande där eleverna är delaktiga och undervisningen är anpassad efter elevernas olika behov.

Undervisningen i förskoleklass utgår från styrdokumenten i Skolverkets läroplan för förskoleklass och förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Utifrån läroplanen bryter vi ner målen och planerar den vardagliga verksamheten.

Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. En viktig del i det arbetet är skolans trygghetsarbete och elevhälsans insatser. 

Skolverkets film om förskoleklass

Kika in i Långsätters lokaler

Syntolkning: Filmen visar skolbyggnaden utifrån, omgivningen med lekplats och lokaler inomhus som kapprum och rum med mindre grupperingar av bord och stolar och en korridor med soffa och böcker längs väggen. 

 

Kika in i Herrhagens lokaler

Syntolkning: Filmen visar lokaler inomhus - ett stort rum med mindre bord, stor runda matta och whiteboard, mindre rum, skolbyggnaden och omgivningen med lekplats.

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

arnoskolaherrhagen@nykoping.se

herrhagensfritidshem@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Eva Fältö, rektor
0155 - 45 80 61
eva.falto@nykoping.se 

Linda Kumlin, biträdande rektor (Herrhagen)
Tfn 0155-45 80 55
linda.kumlin@nykoping.se 

Katarina Ahstrand, administratör (Herrhagen)
Tfn 0155 - 24 80 44
katarina.ahlstrand@nykoping.se

Adress
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Arnö skola - Långsätter

arnoskolalangsatter@nykoping.se

langsattersfritidshem@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Eva Fältö, rektor
0155 - 45 80 61
eva.falto@nykoping.se 

Jessika Jonsson biträdande rektor (Långsätter)
Tfn 0155 - 45 80 29
jessika.jonsson@nykoping.se 

Anneli Johansson, administratör (Långsätter)
Tfn 0155 - 24 88 34
anneli.johansson.1@nykoping.se 

Adress
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Jaana Moberg