Elevhälsa

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi som arbetar inom elevhälsan är bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger. Tillsammans med skolledningen och er vårdnadshavare arbetar vi för ditt barns hälsa. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

Sjukdomspolicy vid de vanligaste smittorna

Feber: Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det kommer till skolan. Viktigt är att barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande medel i kroppen.

Ögoninfektion: Barnet ska vara hemma tills ögonen är kladdfria.

Huvudlöss: Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss. Läs gärna mer om behandling av huvudlöss på 1177.se.

Magsjuka: Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Mer information om symptom och behandling finns här hos 1177.se. Informationen finns på flera olika språk. 

Rekommendation från 1177.se: Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senast kräktes eller hade diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att du anmäler det i Schoolsoft

0155 - 24 88 93 (Herrhagen) eller direkt i SchoolSoft

0155 - 24 88 77 (Långsätter) eller direkt i SchoolSoft 

Elevhälsoarbetet på Arnö skola

Vi har elevhälsoteam med olika professioner som specialpedagoger, fritidspedagoger, kurator, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Önskar du komma i kontakt med någon av representanterna i elevhälsan är du välkommen att höra av dig. 

Inom elevhälsan arbetar vi med enskilda elever som behöver särskilt stöd, men också elevernas arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.

Skolhälsovårderns uppgift är att vara till stöd och hjälp för eleverna på skolan. Vår skolläkare når du via vår skolsköterska.

Elevhälsoteam Arnö skola

I elevhälsoteamet arbetar vi varje vecka för att finna lösningar som kan hjälpa stödbehövande elever och för att behandla frågor som berör hela skolans välmående.

Det är vi som ingår i Herrhagens elevhälsoteam:

 • Biträdande rektor Jessika Jonsson
 • Skolsköterska Annelie Grufvisare Ekblom
 • Kurator Cassandra Weiborn
 • Specialpedagog Anneli Bradt och Noushin Bakhtiari Sani
 • Lärare SvA Tharaa Algharbi.

Det är vi som ingår i Långsätters elevhälsoteam:

 • Rektor Jaana Moberg
 • Skolsköterska Anna Lundqvist
 • Kurator Miriam Centerwall
 • Specialpedagog Lotta Bardun
 • Specialpedagog Cecilia Uppman
 • Specialpedagog Ann-Katrin Järnvall

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

arnoskolaherrhagen@nykoping.se

herrhagensfritidshem@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Jaana Moberg, rektor
0155 - 45 80 29
jaana.moberg@nykoping.se 

Nina Söderström, biträdande rektor (Herrhagen skola)
Tfn 0155 - 24 88 82
nina.soderstrom@nykoping.se 

Linda Kumlin, biträdande rektor (Herrhagen fritids)
Tfn
linda.kumlin@nykoping.se

Katarina Ahstrand, administratör (Herrhagen)
Tfn 0155 - 24 80 44
katarina.ahlstrand@nykoping.se

Adress
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Arnö skola - Långsätter

arnoskolalangsatter@nykoping.se

langsattersfritidshem@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Jaana Moberg, rektor
0155 - 45 80 29
jaana.moberg@nykoping.se 

Eva Fältö, biträdande rektor (Långsätters skola)
Tfn 0155 - 45 80 61
eva.falto@nykoping.se 

Linda Kumlin, biträdande rektor (Långsätters fritids)
Tfn
linda.kumlin@nykoping.se

Anneli Johansson, administratör (Långsätter)
Tfn 0155 - 24 88 34
anneli.johansson.1@nykoping.se 

Adress
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2021-08-26
Sidansvarig: Jaana Moberg