Meny

Elevhälsa

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi som arbetar inom elevhälsan är bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger. Tillsammans med skolledningen och er vårdnadshavare arbetar vi för ditt barns hälsa. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

Sjukdomspolicy vid de vanligaste smittorna

Feber: Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det kommer till skolan. Viktigt är att barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande medel i kroppen.

Ögoninfektion: Barnet ska vara hemma tills ögonen är kladdfria.

Huvudlöss: Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss. Läs gärna mer om behandling av huvudlöss på 1177.se.

Magsjuka: Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Mer information om symptom och behandling finns här hos 1177.se. Informationen finns på flera olika språk. 

Rekommendation från 1177.se: Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senast kräktes eller hade diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att du anmäler det till

0155 - 24 88 93 (Herrhagen) eller direkt i SchoolSoft

0155 - 24 88 77 (Långsätter) eller direkt i SchoolSoft 

Elevhälsoarbetet på Arnö skola

Vi har elevhälsoteam med olika professioner som specialpedagoger, fritidspedagoger, kurator, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Önskar du komma i kontakt med någon av representanterna i elevhälsan är du välkommen att höra av dig. 

Inom elevhälsan arbetar vi med enskilda elever som behöver särskilt stöd, men också elevernas arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.

Skolhälsovårderns uppgift är att vara till stöd och hjälp för eleverna på skolan. Vår skolläkare når du via vår skolsköterska.

Elevhälsoteam Arnö skola

I elevhälsoteamet arbetar vi varje vecka för att finna lösningar som kan hjälpa stödbehövande elever och för att behandla frågor som berör hela skolans välmående.

Det är vi som ingår i Herrhagens elevhälsoteam:

 • Biträdande rektor Jessika Jonsson
 • Skolsköterska Annelie Grufvisare Ekblom
 • Kurator Carolin Karlsson
 • Specialpedagog Anneli Bradt och Noushin Bakhtiari Sani
 • Lärare SvA Tharaa Algharbi och Maha Abdul Al-karim

Det är vi som ingår i Långsätters elevhälsoteam:

 • Rektor Tina Johansson
 • Skolsköterska Anna Lundqvist
 • Kurator Bella Engvall
 • Specialpedagog Lotta Bardun
 • Specialpedagog Cecilia Uppman
 • Specialpedagog Ann-Katrin Järnvall

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

Jessika Jonsson, biträdande rektor 
0155-24 88 82
jessika.jonsson@nykoping.se 

Annelie Grufvisare Ekblom, skolsköterska
0155- 24 88 17, 073-773 79 99
annelie.grufvisare.ekblom@nykoping.se

Carolin Karlsson, kurator
0155-24 88 98, 073-149 34 17
carolin.karlsson.3@nykoping.se

Arnö skola - Långsätter

Tina Johansson, rektor
0155 - 24 88 15
tina.johansson@nykoping.se  

Anna Lundqvist, skolsköterska
0155-24 88 78, 073-773 79 14
anna.lundqvist@nykoping.se

Bella Engvall, kurator
073-426 88 48
gabriella.engvall@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: