Arnö skola

Välkommen till Arnö skola som består av skolbyggnaderna Herrhagen och Långsätter. Hos oss sätts eleven i centrum där de själva bjuds in att påverka och ansvara för sin utbildning. Pedagogen finns alltid i närheten och stöttar och uppmuntrar. 

Elevens bästa skoldag - varje dag!

Core Values:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Kvalitet
  • Lärande

Arnö skola - Herrhagen

På Arnö skola, Herrhagen finns elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan är vi drygt 300 elever. Det finns två klasser i varje årskurs och klasserna är åldersindelade.  

Eleverna är indelade i familjegrupper där de äldre eleverna är mentorer för de yngre. Grupperna är åldersblandade i åldern 7 till 12 år.

Skolans fritidshem heter Nova och består av fem avdelningar. För elever i förskoleklass till och med åk 2 finns avdelningarna Raketen, Kometen och Vintergatan. För eleverna i åk 3 och uppåt finns avdelningen Mars. Utefritids finns också med elever från åk 1 till och med åk 3.

Besök gärna skolans blogg för mer information.

Vi rekommenderar att ni använder webbläsaren Chrome för att ta del av information på bloggen.

Arnö skola - Långsätter

På Arnö skola, Långsätter finns elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan är vi drygt 300 elever. Det finns två klasser i varje årskurs och klasserna är åldersindelade. Vi delar även lokaler med flera klasser från Nyköpings grundsärskola.

På skolan finns ett fritidshem med fem avdelningar. Syrenen för förskoleklassens elever, Delfinen och Krokodilen för elever i år 1-2. Sköldpaddan för elever i år 3-4 samt Utefritids för elever i årskurs 1-4.

Besök gärna skolans blogg för mer information.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att läsa information på bloggen.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Verksamheten pågår under tre timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Läroplanens första, andra och tredje del gäller för förskoleklassen. Läroplanens första del beskriver skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer. Den tredje delen förtydligar förskoleklassens uppdrag, syftet med undervisningen och vilket centralt innehåll eleverna ska få möta.

Läs mer på Skolverkets hemsida

Aktuellt

Aktuellt Arnö skolor

28 november 2018
  • Lovdag onsdag 1/5
  • Skolråd 9/5 kl.17 på Arnö skola, Långsätter (gäller alla vårdnadshavare på Arnö skola)
  • Föräldramöte blivande förskoleklass 23/5 Lå...

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

Sjukanmälan
Tfn 0155 - 24 88 93 Herrhagen

Tina Johansson, rektor
Tfn 0155 - 24 88 15
tina.johansson@nykoping.se  

Jessika Jonsson, biträdande rektor (Herrhagen skola)
Tfn 0155 - 24 88 82
jessika.jonsson@nykoping.se 

Anneli Johansson, biträdande rektor (Herrhagen fritids)
Tfn 0155 - 24 88 34
anneli.johansson.1@nykoping.se 

Britt-Marie Malmquist, administratör (Herrhagen)
Tfn 0155 - 24 88 81
brittmarie.aberg.malmquist@nykoping.se

Adress
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Arnö skola - Långsätter

Sjukanmälan
0155-24 88 77 Långsätter

Tina Johansson, rektor
Tfn 0155 - 24 88 15
tina.johansson@nykoping.se  

Anna-Karin Beck, biträdande rektor (Långsätter)
Tfn 0155-24 88 32
anna-karin.beck@nykoping.se  

Frida Toft, administratör (Långsätter)
Tfn 0155 - 45 73 51
frida.toft@nykoping.se 

Adress
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: