Arnö skola

Välkommen till Arnö skola som består av skolbyggnaderna Herrhagen och Långsätter. Hos oss är eleven i centrum, de bjuds in att påverka och ansvara för sin utbildning. Pedagogen finns alltid i närheten; stöttar och uppmuntrar. 

Elevens bästa skoldag - varje dag!

Core Values:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Kvalitet
  • Lärande

Schoolsoft för information till vårdnadshavare

Vi använder Schoolsoft - ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Här kan du läsa instruktioner för hur du loggar in med mera. Shoolsoft finns också som app för telefonen.  

Arnö skola - Herrhagen

På Arnö skola, Herrhagen finns elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan är vi drygt 320 elever. Det finns två klasser i varje årskurs (åk) och klasserna är åldersindelade.  

Eleverna är indelade i familjegrupper där de äldre eleverna är mentorer för de yngre. Grupperna är åldersblandade i åldern 7 till 12 år.

Skolans fritidshem heter Nova och består av fem avdelningar. För elever i förskoleklass till och med åk 2 finns avdelningarna Raketen, Kometen och Vintergatan. För eleverna i åk 3 och uppåt finns avdelningen Mars. Utefritids finns också med elever från åk 1 till och med åk 3.

Arnö skola - Långsätter

På Arnö skola, Långsätter finns elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan är vi drygt 310 elever. Det finns två klasser i varje årskurs och klasserna är åldersindelade. Vi delar även lokaler med flera klasser från Nyköpings anpassad grundskola. 

På skolan finns ett fritidshem med fyra avdelningar. Diamanten för elever i förskoleklass, Fjärilen för elever i år 1 och år 2. Atlanten för elever i år 3 och uppåt samt Utefritids för elever i år 1 och uppåt.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass som är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

arnoskolaherrhagen@nykoping.se

herrhagensfritidshem@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Eva Fältö, rektor
0155 - 0155- 45 80 61 
eva.falto@nykoping.se  

Nina Söderström, biträdande rektor (Herrhagen skola)
Tfn 0155 - 24 88 82
nina.soderstrom@nykoping.se 

Linda Kumlin, biträdande rektor (Herrhagen fritids)
Tfn
linda.kumlin@nykoping.se

Katarina Ahstrand, administratör (Herrhagen)
Tfn 0155 - 24 80 44
katarina.ahlstrand@nykoping.se

Besöksadress
Arnö skola, Herrhagen
Herrhagsvägen 30
611 46 Nyköping 

Postadress
Arnö skola
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Arnö skola - Långsätter

arnoskolalangsatter@nykoping.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs direkt i SchoolSoft

Eva Fälto, rektor
0155 - 45 80 61
eva.falto@nykoping.se 

Jessika Jonsson, biträdande rektor (Långsätters skola)
Tfn 0155 - 45 80 29
jessika.jonsson@nykoping.se 

Linda Kumlin, biträdande rektor (Långsätters fritids)
Tfn
linda.kumlin@nykoping.se

Anneli Johansson, administratör (Långsätter)
Tfn 0155 - 24 88 34
anneli.johansson.1@nykoping.se 

Besöksadress
Arnö skola, Långsätter
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Postadress
Arnö skola
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-06-21
Sidansvarig: Eva Fältö