Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Strandsborgs förskola 

Det här gör Strandsborgs förskola för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet hos oss:

  • Vi är noga med att ge en trygg kontakt redan vid introduktionen - genom mötet med föräldrarna första introduktionsdagen. Därefter fokuserar vi på barnet.
  • Vi är noga med att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och sedda. Vi möter upp barn och vårdnadshavare på morgonen vid lämning och när vårdnadshavare kommer vid hämtning.

  • Vi arbetar delvis enligt löparsystemet för att kunna vara nära barnen och närvarande pedagoger. Det inger trygghet och bra observationsmöjligheter.

  • Vi är noga med att se och samtala med varje barn. Se och lyssna på barnens behov och önskemål.

  • Vi delar in barnen i smågrupper indelade efter ålder och intresse. Dessa grupper arbetar vi i två förmiddagar i veckan. Att dela in barnen i mindre grupper gör att det blir ett lugnare klimat och lättare att tillgodose varje barns behov.

  • Vi är noga med att samtala med föräldrarna vid hämtning om barnets dag hos oss. Vi fokuserar på det positiva som hänt.

  • En dag i veckan har varje avdelningen utflykt för att tillsammans skapa gemenskap  och vi-känsla.

Här kan du läsa Strandsborgs förskolas plan mot kränkande behandling.

Kontakta oss

Strandborgs förskola

Borgdalsgången 37-39
611 57 Nyköping
strandsborg.forskola@nykoping.se  

Biträdande rektor Helena Lindvall
enhetsansvarig Strandsborgs förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Larven (1-3 år) 
073-149 33 78

Snigeln (3-6 år) 
073-773 70 52


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: