Meny

Samverkan förskola och hem

Strandsborgs förskola har en öppen dialog och ett gott samarbete med vårdnadshavare och vid lämning och hämtning ger vi dig som vårdnadshavare en sammanfattning över ditt barns dag hos oss på förskolan varit. 

Dokumentationer och utställningar som vi gör är till för att inspirera och väcka nyfikenhet hos alla, även dig som förälder. Du får gärna titta in och reflektera samt komma med synpunkter över det vi gör. Vi vill gärna även inspireras av dig och dina tankar.

På vår förskola jobbar vi med ”årsplanen” för att alla (barn, vårdnadshavare och pedagoger) ska veta vad som händer och när. Hösten startar upp med arbetet med vår grundutbildning och genomsyras av att alla är nyfikna på alla för att få veta vad vi ska jobba med. Pedagogerna lyssnar och observerar nyfiket på vad barnen är intresserade av och ser till att miljöer och material ändras och kompletteras i samspråk med barnen. 

Två dagar per termin har pedagogerna kompetensutveckling och förskolan är då stängd. 

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål.

Kontakta oss

Strandborgs förskola

Borgdalsgången 37-39
611 57 Nyköping
strandsborg.forskola@nykoping.se  

Biträdande rektor Helena Lindvall
enhetsansvarig Strandsborgs förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Larven (1-3 år) 
073-149 33 78

Snigeln (3-6 år) 
073-773 70 52


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: