Meny

Samverkan förskola och hem

På Stigtomta förskola ska du alltid känna dig välkommen. Vår utbildning präglas av delaktighet och öppenhet mellan så väl barn, vårdnadshavare och pedagoger, hela familjen ska känna sig välkommen hos oss. Vid hämtning stämmer vi av hur ditt barns dag på förskolan varit med dig som vårdnadshavare.

Under den föräldraaktiva introduktionen läggs grunden för att du som vårdnadshavare ska ha en god insyn i utbildningen, du lär känna pedagogerna och genom dig lär vi känna ditt barn. Vi önskar ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare för tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns vistelse på förskolan. Några veckor efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal med dig som vårdnadshavare. 

Vi skickar ut månadsbrev, bjuder in dig som vårdnadshavare till utvecklingsamtal samt föräldramöte ca en gång per termin. Vi anordnar ibland även andra typer av möten t ex öppet hus eller luciafirande där du som vårdnadshavare är välkommen att delta.

Två dagar per termin har pedagogerna kompetensutveckling och då är förskolan stängd.

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål.

Kontakta oss

Stigtomta förskola

Skolvägen 4
611 72 Stigtomta
stigtomtaforskola@nykoping.se 

Biträdande rektor Berith Törner
Enhetsansvarig Stigtomta förskola
0155-45 76 40
berith.torner@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se

 

Hemvister

Gläntan 1
073-412 14 31

Gläntan 2
073-412 14 30

Dungen 
073-426 89 98

Utsikten 1
073-412 14 32

Utsikten 2
073-412 14 33


Ring eller skicka sms direkt till er 
hemvist för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: