Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Sjösa förskola

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ditt barns livslånga lärande.

Det är viktigt för oss att barnen på Sjösa förskola känner trygghet och att varje barn känner sig sedd och tillåts att vara sig själv.

Pedagogerna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen.

Vi är noga med att uppmuntra, berömma och bekräfta barnen och varandra som pedagoger. Barnen ska också erbjudas en utbildning med en trygg miljö men som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet – ett bra klimat underlättar lärandet.

Vid konflikter hjälper vi barnen genom att låta barnen berätta om vad som hände och vägleder barnen mot en lösning av konflikten.

De minsta barnen inskolas med en föräldraaktiv introduktion vilket innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan på heltid i tre på varandra följande dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.

Föräldraaktiv introduktion gör att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara hos oss. Vi främjar en trygg relation till er föräldrar och ert barn under introduktionen. 

Här kan ni ta del av Sjösa förskolas Plan mot kränkande behandling

 

regnlek.jpg

 

Kontakta oss

Sjösa förskola

Porfyrvägen 9
611 44 Nyköping
sjosaforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Maria Larsson Guillén

Enhetsansvarig Sjösa förskola
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Avd Diamanten
073-66 22 147

Avd Torget
073-14 93 392

Avd Rubinen
073-66 22 146

Avd Topasen
073-66 22 145

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: