Meny

Samverkan förskola och hem

På Oppeby gårds förskola har pedagoger en öppen dialog och ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att inte bara barnen utan även du som vårdnadshavare alltid ska känna dig välkommen och vår utbildning präglas av delaktighet och öppenhet.

Innan ditt barn börjar på Oppeby gårds förskola är ni välkomna på introduktionssamtal hos oss där vi presenterar vår utbildning. Vi skickar ett välkomstbrev hem till barnet och vårdnadshavarna med information om förskolan och introduktion. Syftet med introduktionen är att inleda ett förtroendefullt samarbete med dig som vårdnadshavare, att ge dig inblick i utbildningen och att vi lär känna ditt barn som ska börja hos oss. Under introduktionen är du och ditt barn delaktiga i aktiviteterna under dagen. Detta ger dig som vårdnadshavare kunskap om hur utbildningen ser ut, du får se vad ditt barn upplever under en dag i förskolan och får möjlighet att lära känna pedagoger och andra barn. Introduktionen är planerad att ta en till två veckor, men då antal dagar som behövs varierar från barn till barn är vi flexibla efter barnets behov.

På hösten bjuder vi in till ett möte för vårdnadshavare där vi berättar om vad vi kommer att fokusera på under året utifrån barnens behov och intressen. Detta gör vi för att du som vårdnadshavare ska känna till vad vi arbetar med för att du lättare ska kunna vara delaktig i förskolans utbildning.

Under hösten erbjuder vi också korta enskilda samtal där du som vårdnadshavare får möjlighet att berätta om nuläget för ditt barn och ställa frågor till oss.

På våren följer vi upp varje barns trivsel, utveckling och lärande tillsammans med vårdnadshavare i våra utvecklingssamtal.

Varje dag träffar du som vårdnadshavare pedagoger i samband med lämning och hämtning av ditt barn i förskolan. Här har du möjlighet att ta del av ditt barns vardag i förskolan, både genom samtal med pedagogerna, men också genom att ta del av dokumentation med bilder och text.

Besök gärna vår blogg här för att ta del av vår utbildning.

Två dagar per termin har pedagogerna kompetensutveckling och då är förskolan stängd. 

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål.

Kontakta oss

Oppeby Gårds förskola

Oppeby gård 4 (Stora vita byggnaden)
611 55 NYKÖPING

Oppeby gård 10 (Månstrålen)
611 55 NYKÖPING

Biträdande rektor Helena Lindvall
enhetsansvarig Oppeby Gårds förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Björken
073-325 31 44
oppeby.bjorken@nykoping.se

Linden
073-662 21 77
oppeby.linden@nykoping.se

Månstrålen Månen
073-773 78 93
oppebygardsforskola@nykoping.se 

Månstrålen Solen
073-149 37 24
oppebygardsforskola@nykoping.se

Lilla Huset
073-773 78 25

Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: