Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 


Trivsel och trygghet på Krusbärets förskola

Att du och ditt barn trivs och känner er trygga här på förskolan är oerhört viktigt för oss.

Varje dag möter vi dig som förälder och byter några ord, när du lämnar och hämtar ditt barn. Vi vill att både du och ditt barn känner er välkomna till förskolan och sedda av oss pedagoger.

Vi informerar lite allmänt om vad som hänt under dagen på vår anslagstavla.

Att vara en bra kamrat är viktigt. Vi ger barnen stöd i att lösa konflikter, så att båda parter blir respekterade. 

Förutom den dagliga kontakten, så erbjuder vi dig som förälder samtal två gånger om året. Där har vi en dialog med ditt barn i fokus. Men det är viktigt att du alltid talar med oss, om du känner minsta oro för ditt barn.

På vår förskola finns en barnhälsogrupp som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Rektor ansvarar och deltar gör också specialpedagog och pedagoger från flera av våra enheter för att utbytet av erfarenheter och kunskaper ska bli så stort som möjligt. Vi har också tillgång till logopeder och barnpsykologer via den Centrala barn- och elevhälsan. 

Vi har en plan för förebyggande av kränkande behandling i vår likabehandlingsplan. Ta del av vår Plan mot diskrimininering och kränkande behandling här!

Kontakta oss

Krusbärets förskola

Jordgubbsv 8-10
611 45 Nyköping
krusbaretsforskola@nykoping.se

 

Biträdande rektor Annica Ceder
Enhetsansvarig Krusbärets förskola
0155-45 73 23
annica.ceder@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Blåluvan
073-426 86 97

Rödluvan
073-149 38 04

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: