Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Korvettens förskola

När du och ditt barn kommer till Korvetten ska det kännas välkomnande och vår utbildning ska präglas av delaktighet och öppenhet. Vårt arbetssätt bygger på ett samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har ett öppet klimat där vi alla tar ett gemensamt ansvar för ditt barn.

Under den aktiva introduktionen vid din och ditt barns start på Korvetten lägger vi grunden för att du ska få en god insyn i förskolans värld och lära känna den utbildning vi erbjuder och oss som personal, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Ditt barn ska känna tillhörighet i alla miljöer på förskolan och kunna hitta kompisar i alla utrymmen och i alla våra grupper. Vår strävan är att ditt barn ska utvecklas till en trygg, självständig individ som har lust till att lära och utveckla sig. Förskolan ska vara en plats för nära relationer mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. På Korvetten har vi släppt gamla rutiner för att skapa en förskola som koncentrerar sig på möjligheter istället för begränsningar. Här ska alla barn få ta ansvar och göras delaktiga för att kunna påverka och ha stort inflytande över sin dag på förskolan.

Vi erbjuder pedagogisk utbildning under hela dagen. På Korvetten är det barnens intressen och utforskande som styr pågående projekt. 

 

Jag kan själv ansvara för vad jag vill göra idag, jag kan påverka min dag.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likaplansarbete i vardagen

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B
611 64 Nyköping
korvettensforskola@nykoping.se


Tf biträdande rektor Ann-Sofie Wetterholm
Enhetsansvarig Korvetten förskola 
070-896 77 70
ann-sofie.wetterholm@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Hemligheten
073 - 662 24 71

Äventyret
073 - 662 24 72

Överraskningen
073 - 662 24 73 

Pedagogisk omsorg natt och helg (17.00-07.00) 
073 - 149 30 04

Kock
073 - 662 24 70

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: