Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Korvettens förskola

När du och ditt barn kommer till Korvetten ska det kännas välkomnande och vår utbildning ska präglas av delaktighet och öppenhet. Vårt arbetssätt bygger på ett samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har ett öppet klimat där vi alla tar ett gemensamt ansvar för ditt barn.

Under den aktiva introduktionen vid din och ditt barns start på Korvetten lägger vi grunden för att du ska få en god insyn i förskolans värld och lära känna den utbildning vi erbjuder och oss som personal, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Ditt barn ska känna tillhörighet i alla miljöer på förskolan och kunna hitta kompisar i alla utrymmen och i alla våra grupper. Vår strävan är att ditt barn ska utvecklas till en trygg, självständig individ som har lust till att lära och utveckla sig. Förskolan ska vara en plats för nära relationer mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. På Korvetten har vi släppt gamla rutiner för att skapa en förskola som koncentrerar sig på möjligheter istället för begränsningar. Här ska alla barn få ta ansvar och göras delaktiga för att kunna påverka och ha stort inflytande över sin dag på förskolan.

Vi erbjuder pedagogisk utbildning under hela dagen. På Korvetten är det barnens intressen och utforskande som styr pågående projekt.

 

Jag kan själv ansvara för vad jag vill göra idag, jag kan påverka min dag.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likaplansarbete i vardagen

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B

611 64 Nyköpings Kommun

 

Mail till förskolan
korvettensforskola@nykoping.se

 

Lisa Karlén, 0155-45 79 55
rektor Korvettens och Ängstugans förskolor
Lisa.karlen@nykoping.se

 

Handläggare förskola
Annette Fröding

Tfn 0155 24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Vardagar kl. 10-12

Avdelningar

Hemligheten

Tfn 073 - 66 22 471

Äventyret

Tfn 073 - 66 22 472

Överraskningen

Tfn 073 - 66 22 473 

Kock

Tfn  073 - 66 22 470

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: