Meny

Sjukdom och sjukanmälan

Barn- och elevhälsan på förskolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i de kommunala förskolorna.

Sjukdomspolicy vid de vanligaste smittorna

Feber: Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det kommer till skolan. Viktigt är att barnet ska vara feberfritt utan febernedsättande medel i kroppen.

Ögoninfektion: Barnet ska vara hemma tills ögonen är kladdfria.

Huvudlöss: Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss. Läs gärna mer om behandling av huvudlöss på 1177.se.

Magsjuka: Kräkningar och diarréer är de vanligaste symtomen när barn har magsjuka. Mer information om symptom och behandling finns här hos 1177.se. Informationen finns på flera olika språk. 

Rekommendation från 1177.se: Stanna hemma från skola eller arbete i minst ett dygn efter att du senast kräktes eller hade diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att du anmäler det till

Hemligheten
Tfn 073-66 22 471

Äventyret
Tfn 073-66 22 472

Överraskningen
Tfn 073-66 22 473

Vid förändring av tid hör ni av Er till oss. Likaså om ert barn är sjukt eller ska vara hemma av annan orsak. Ring även och meddela oss när barnet ska komma tillbaka, gärna innan kl.8 samma dag så att vi kan planera dagen på förskolan. Ni ringer direkt eller meddelar via sms till respektive modul.

Möjligheten finns också att meddela via mail: korvettensforskola@nykoping.se

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B

611 64 Nyköpings Kommun

 

Mail till förskolan
korvettensforskola@nykoping.se

 

Lisa Karlén, 0155-45 79 55
rektor Korvettens och Ängstugans förskolor
Lisa.karlen@nykoping.se

 

Handläggare förskola
Annette Fröding

Tfn 0155 24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Vardagar kl. 10-12

Avdelningar

Hemligheten

Tfn 073 - 66 22 471

Äventyret

Tfn 073 - 66 22 472

Överraskningen

Tfn 073 - 66 22 473 

Kock

Tfn  073 - 66 22 470

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: