Meny

Samverkan förskola och hem

Ni vårdnadshavare är mycket viktiga för era barns vistelse hos oss och vi hoppas att ni vill delta och påverka vår utbildning utifrån era förutsättningar. Vi vill ta emot inte bara barn och vårdnadshavare utan hela familjen ska känna sig välkommen till oss och som en värdefull resurs för utbildningen. 

 

Vi som personal ska inte ersätta er som vårdnadshavare utan komplettera er i förhållande till barnen. Vår dokumentation av vardagen är en chans för er att lära känna era barn och dess kompisar och se andra sidor av barnen som ni kanske inte ser hemma.

Ni är alltid VÄLKOMNA att vara med i vår utbildning!

Läs mer om vårdnadshavaraktiv introduktion på Korvetten.

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B
611 64 Nyköping
korvettensforskola@nykoping.se


Tf biträdande rektor Ann-Sofie Wetterholm
Enhetsansvarig Korvetten förskola 
070-896 77 70
ann-sofie.wetterholm@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Hemligheten
073 - 662 24 71

Äventyret
073 - 662 24 72

Överraskningen
073 - 662 24 73 

Pedagogisk omsorg natt och helg (17.00-07.00) 
073 - 149 30 04

Kock
073 - 662 24 70

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: