Meny

Samverkan förskola och hem

Underrubrik saknas

Introduktion på Kompassens förskola

När vi introduserar barnen är du som vårdnadshavare med hela dagarna. Du får då uppleva utbildningen samt en insyn i ditt barns tillvaro och rutiner på förskolan.

Vårdnadshavarens roll vid introduktionen

Under indroduktionen har du som vårdnadshavare det yttersta ansvaret för ditt barn. Du är med barnet, sköter blöjbyten, av- och påklädning samt säger till om barnet blir alltför trött och behöver avsluta dagen tidigare. Detta då du känner ditt barn bäst och i samråd med oss därmed skapar en trygg start för ditt barn.

Pedagogens roll vid introduktionen

Pedagogens roll är att få ditt barn att känna sig välkommen i gruppen. Pedagogerna är samtidigt ansvariga för hela gruppen och att dagliga rutiner fortlöper. Alla pedagoger ansvarar för alla barn och ger ditt barn möjlighet att knyta an till pedagogerna.

Samverkan

Du som vårdnadshavare är den viktigaste i ditt barns liv. Tillsammans med dig och ditt barn vill vi skapa en trygg och värdefull tid för ditt barn på förskolan. Du är alltid välkommen med frågor eller åsikter om vår verksamhet. Vi vill att du ska känna att du kan påverka och är delaktig i ditt barns tid här på Kompassen. Vid lämning och hämtning månar vi om att ge dig en kort samanfattning över hur barnets dag har varit.
Föräldraträffar och samtal erbjuder vi 1-2 ggr/år. 

Två dagar per termin har pedagogerna studiedagar och då är förskolan stängd.


E-tjänster

Vi är tacksamma för att ni i första hand använder kommunens E-tjänster för att maila in aktuellt schema för ert barn. Rätt information om barnantalet underlättar planeringen av den dagliga pedagogiska verksamheten på förskolan.

Kontakta oss

Kompassens förskola

Strandstuguviksvägen 21 
611 46 Nyköping
kompassensforskola@nykoping.se 


Biträdande rektor Lotta Ånelöf

Enhetsansvarig Kompassens förskola
073-773 78 10
charlotta.anelof@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Hemvist Jollen
073-149 31 44

Hemvist Ekan
073-149 31 43

Hemvist Skeppet
073-149 31 42

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: