Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 


Trivsel och trygghet på Kanntorps förskola

Förskolans verksamhets idé är "Alla barn och vuxna på förskolan Kanntorp känner sig glada och trygga under sin vistelse i förskolan". Här kan du läsa hur vi jobbar med det.

På Kanntorps förskola:

  • Möts alla barn på ett positivt sätt och bekräftas som de viktiga personer de är.
  • Agerar vi konsekvent när ett barn upplever sig utsatt.
  • Möter vi föräldrars och andra barns oro med respekt.


Metoder

Vårt huvudsakliga arbete ligger i det förebyggande.

  • Vi involverar barnen genom att föra etiska diskussioner i större och mindre grupper.
  • Som personal har vi frågan aktuell vid avdelningsdiskussioner och arbetsplatsträffar. Det är personalens ansvar att vara goda förebilder och tydligt ta avstånd från all diskriminering och kränkande behandling. Ta del av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att upptäcka och uppmärksamma vad som händer under dagen måste vi vuxna finnas nära barnen. Vi måste vara lyhörda och se även det som inte syns så tydligt. Vi försöker tidigt upptäcka kränkningar genom att kontinuerligt samtala med barn och föräldrar om barnens vardag i förskolan.

Vi skapar goda rutiner för att ha uppsikt över barnen när de är inne och ute. När vi är ute har alltid någon i personalgruppen uppdraget att se och följa hela barngruppen.

 

Kontakta oss

Kanntorps förskola

Kaprifolstigen 4
611 45 Nyköping
kanntorpsforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Annica Ceder
Enhetsansvarig Kanntorps förskola
0155-45 73 23
annica.ceder@nykoping.se


Ledningsstöd på fredagar
Anna Rodas
0155-45 80 40


Handläggare förskola
0155-24 80 00 
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Hokus
073-426 88 31

Pokus
073-149 38 03

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-11-06
Sidansvarig: Annica Ceder