Samverkan förskola och hem

Ni vårdnadshavare är mycket viktiga för era barns vistelse hos oss och vi hoppas att ni vill delta och påverka vår utbildning utifrån era förutsättningar. 

Vårt fokus är att alla barn ska känna sig trygga och trivas hos oss. Tala alltid med oss om du känner oro för ditt barn.

Vi erbjuder alla vårdnadshavare utvecklingssamtal med fokus på introduktion, uppföljning, utveckling och avslutning. Utvecklingssamtal erbjuds och genomförs en gång per år, men givetvis även efter era önskemål. Hos oss kan introduktionen se lite olika ut, beroende på ditt barns behov och er familjs förutsättningar.

Inför varje nytt läsår erbjuder vi Er ett föräldramöte där rektor och pedagoger berättar mera om Ert barns utbildning och vilka prioriterade mål och projekt vi har i fokus.

I vår barnhälsogrupp ingår vår rektor, specialpedagog samt pedagoger från varje avdelning. Syftet kring barnhälsan på förskolan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi har ett nära samarbete med den Centrala barn- och elevhälsan och där vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagoger samt psykolog.

En gång per år skickas en enkät ut där vårdnadshavarna får ge sina åsikter rörande utbildningen.

 

Kontakta oss

Kanntorps förskola

Kaprifolstigen 4
611 45 Nyköping
kanntorpsforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Annica Ceder
Enhetsansvarig Kanntorps förskola
0155-45 73 23
annica.ceder@nykoping.se


Ledningsstöd på fredagar
Anna Rodas
0155-45 80 40


Handläggare förskola
0155-24 80 00 
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Hokus
073-426 88 31

Pokus
073-149 38 03

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny