Meny

Samverkan förskola och hem

På Jönåkers förskola vill vi att du som vårdnadshavare alltid ska känna dig välkommen och vår utbildning präglas av delaktighet och öppenhet. 

Under barnets introduktion på förskolan läggs grunden för att du som vårdnadshavare ska ha en god insyn i vår utbildning, du lär känna pedagogerna och genom dig lär vi känna ditt barn. Vi önskar ett nära samarbete med dig, för tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn.

Vid hämtning tycker vi att det är viktigt att ge dig en kort sammanfattning över hur ditt barns dag på förskolan har varit. 

För att skapa en delaktighet och insyn bjuder vi in dig som vårdnadshavare på föräldramöte, utvecklingsamtal, öppet hus, Lucia, sommarfest m.m. Vi skickar regelbundet ut vårt informationsbrev, dessa kan du även läsa här på hemsidan under informationsbrev till vårdnadshavare.

Två dagar per termin har pedagogerna kompetensutveckling och då är förskolan stängd. 

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål.

Kontakta oss

Jönåkers förskola

Jönåkers förskola Tybblegården
Tybblegårdarna 2C
611 70 Jönåker
jo.tybble@nykoping.se

Jönåkers förskola Gula villan
Skolvägen 22
611 70 Jönåker
jo.gulavillan@nykoping.se

Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Jönåkers förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Tybblegården
Kojan
073-426 87 17

Kajutan
073-426 87 16

Gula villan
Gul 
073-773 79 75

Orange 
073-426 89 27

Röd 
073-426 89 26


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: