Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Högbrunns förskola

Vi har som mål att alla barn och vårdnadshavare som kommer till vår förskola ska känna sig välkomna, sedda och trygga. 

Du som vårdnadshavare ska känna att vår förskola är välkomnande och en plats för goda möten där vi tillsammans verkar för att ditt barns förskoletid ska bli en tid av lustfyllt lärande. Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Vår utbildning bygger på barnens delaktighet och inflytande. Vi formar dagarna tillsammans och gemenskapen är viktig för oss. 

Här kan du läsa förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakta oss

Högbrunns förskola

Svedelius väg 1-3
611 38 Nyköping
hogbrunnsforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Högbrunns förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Avd Solkatten
073-773 76 79

Avd Ljusglimten
073-773 76 57

Avd Regnbågen
073-149 37 46

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: