Meny
Barn som åker i träbil på förskolan

Samverkan förskola och hem

Samverkan mellan förskola och hem är en viktig del av förskolans uppdrag. På Högbrunns förskola arbetar vi medvetet med vårdnadshavaraktiv introduktion. För oss är det viktigt att hela familjen känner sig välkommen till förskolan.  

Introduktionen på förskolan

När barnet har fått en placering på vår förskola tar förskolan kontakt med vårdnadshavarna och bjuder in till ett introduktionssamtal. Under samtalet blir ni som vårdnadshavare informerade om hur introduktionen kommer gå till samt att ni som vårdnadshavare får berätta om just ert barn samt era förväntningar inför ert barns vistelse på förskolan. 

Som vårdnadshavare får man ta i beaktande att en introduktion tar ca två veckor. Varje barn är unikt och för en del barn går det fortare och för en del barn tar det längre tid. Det viktiga är att introduktionen inte forceras. Att bygga anknytning mellan barn och pedagog är viktigt och det är barnet som styr takten i hur relaktionen byggs upp. 

Under introduktionsperioden är du som vårdnadshavare delaktig och närvarande tillsammans med pedagoger och barngrupp. Du har det yttersta ansvaret för ditt barn under introduktionsdagarna. Tillsammans lär vi känna varandra och verksamheten. 

Samverkan förskola och hem

Vid hämtning tycker vi att det är viktigt att ge dig en kort sammanfattning över hur ditt barns dag på förskolan har varit.

Två gånger per år erbjuds alla vårdnadshavare utvecklingssamtal som skall informera om barnets utveckling utifrån vad förskolan erbjuder i form av omsorg och utbildning. För att skapa en delaktighet och insyn bjuder vi även in dig som vårdnadshavare på föräldramöte, öppet hus, sommarfest m.m. Vi skickar regelbundet ut vårt informationsbrev.

Två dagar per termin har pedagogerna kompetensutveckling och då är förskolan stängd. 

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål.

Kontakta oss

Högbrunns förskola

Svedelius väg 1-3
611 38 Nyköping
hogbrunnsforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Högbrunns förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Avd Solkatten
073-773 76 79

Avd Ljusglimten
073-773 76 57

Avd Regnbågen
073-149 37 46

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: