Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Franciscus förskola

På Franciscus förskola ska alla känna sig VÄLKOMNA!  

Barn i utelek

Vår utbildning bygger på barnens delaktighet och medbestämmande. Det demokratiska uppdraget är i fokus. Det visar sig i utbildningen genom att barnen får vara med och påverka sin vardag, deras intressen får ta plats i våra projekt. 

Barn och pedagoger ingår i mindre grupper, i ett nära samarbete kan vi lyssna in barnen och se till att de får sin bästa tid på förskolan. 

Glädje är viktigt för att trivas, det ska vara roligt att vara tillsammans på förskolan. På Franciscus förskola är kreativiteten viktig och det syns både miljö och material. 

För oss är samarbetet med hemmet viktigt. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med i vår utbildning. Vi tar gärna emot tankar om vår förskola så att vi kan utvecklas. 

Läs mer i Franciscus Plan mot diskriminering och kränkande behandling här.

Kontakta oss

Franciscus förskola

Vildgåsvägen 8 A
611 62 Nyköping
franciscusforskola@nykoping.se 

 

Biträdande rektor Ann-Sofie Wetterholm
Enhetsansvarig Franciscus förskola
0155-45 80 21
ann-sofie.wetterholm@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig Tf rektor
Östra förskoleområdet
Maria Larsson Guillén
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se

 

Avdelningar

Nedre våningen:

Utforskaren: 073-426 89 68

Torget: 073-426 89 66

Äventyraren: 073-773 71 54

 

Övre våningen:

Nyfikenheten 073-426 89 69

Upptäckaren: 073-426 89 67 

 

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: