Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Franciscus förskola

På Franciscus förskola ska alla känna sig välkomna och ha rätten att vara sig själva- välkomna till oss!

Barn i utelek

Vår verksamhet bygger på barnens delaktighet och medbestämmande. Det demokratiska uppdraget är i fokus. Det visar sig i verksamheten genom att barnen får vara med och påverka sin vardag, deras intressen får ta plats i våra projekt. 

Pedagogerna arbetar med barnfokus och i nära dialog tillsammans med barnen. I ett nära samarbete kan vi lyssna in barnen och se till att de får sin bästa tid på förskolan. 

Glädje är viktigt för att trivas, det ska vara roligt att vara tillsammans på förskolan. På Franciscus förskola är kreativiteten viktig och det syns både miljö och material. 

För oss är samarbetet med hemmet viktigt. Ni föräldrar är alltid välkomna att vara med i vår verksamhet. Vi tar gärna emot tankar om vår förskola så att vi kan utvecklas. 

 

Kontakta oss

Franciscus förskola

Vildgåsvägen 8 A
611 62 Nyköping
franciscusforskola@nykoping.se 

Maria Westerlund, rektor
073-662 24 83
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Köket
073-426 89 31

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Nedre våningen:

Utforkaren: 073-426 89 66
Äventyraren: 073-426 89 67

Övre våningen:

Nyfikenheten 073-426 89 68
Upptäckaren: 073-426 89 69

 

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: