Samverkan förskola och hem

Ni vårdnadshavare är mycket viktiga för era barns vistelse hos oss och vi hoppas att ni vill delta och påverka vår verksamhet utifrån era förutsättningar.

 

Vi vill att hela familjen ska känna sig välkommen till oss som en värdefull resurs för verksamheten.

Vi som personal ska inte ersätta er som vårdnadshavare utan komplettera er i förhållande till barnen.

Vår dokumentation av vardagen är en chans för er att lära känna era barn och deras kompisar och se andra sidor av barnen som ni kanske inte ser hemma.

Ni är alltid VÄLKOMNA att vara med i vår verksamhet!

Kontakta oss

Franciscus förskola

Vildgåsvägen 8 A
611 62 Nyköping
franciscusforskola@nykoping.se 

Maria Westerlund, rektor
073-662 24 83
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Köket
073-426 89 31

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Nedre våningen:

Utforkaren: 073-426 89 66
Äventyraren: 073-426 89 67

Övre våningen:

Nyfikenheten 073-426 89 68
Upptäckaren: 073-426 89 69

 

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: