Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Daldockans förskola

Bemötande är viktigast, för det är i mötet mellan barn och pedagoger som kvaliteten i förskolan kan mätas.

Som förälder/vårdnadshavare ska du, efter att du lämnat ditt barn på Daldockan, känna dig helt säker på att just ditt barn får en trygg och utvecklande vistelse här.

Daldockan kan erbjuda kamrater i olika åldrar, engagerade pedagoger och välplanerad utbildning, men vi har också plats för flexibilitet och spontana upplevelser. Tid för lek ska alltid finnas. Vi värnar om att alla barn ska vara bra kompisar, vara rädda om varandra och ha roligt tillsammans. Personalen på vår förskola visar alla barn och föräldrar/vårdnadshavare stor respekt och är goda förebilder.

Läs mer om vår Plan mot trakasserier och kränkande behandling.

Kontakta oss

Daldockans förskola

Höglundavägen 3
611 37 Nyköping

daldockansforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Linda Larsson 
Enhetsansvarig Daldockans Förskola
0155-24 80 87
linda.larsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se


 

 

 

 

 

Avdelningar

Avd Tuvan (1-3 år)
073-426 89 52 

Avd Stormhatten (1-3 år)
073-426 89 51 

Avd Stenröset (3-5år)
073-426 89 54 

Avd Trollstubben (3-4 år)
073-426 89 53 
073-773 79 19

Avd Paviljongen (5 år)
073-773 72 32

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Sjukanmälan sker innan klockan 08.00 och friskanmälan senast klockan 13.00 dagen innan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: