Uppmaningen ”Töm säcken” på ÅVC ger önskad effekt

4 oktober 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö

För fyra månader sedan slutade återvinningscentralerna att ta emot mörka säckar med avfall. Målet var att minska mängden brännbart avfall och öka återvinningen. På Björshult syns redan tydliga resultat.

Avsikten med att be besökarna att tömma sina avfallssäckar är att kunna se vilket avfall som lämnas och ha möjlighet att hjälpa dem att sortera rätt. På så sätt kan materialåtervinningen öka och mängden avfall som lämnas till förbränning kan minska. Det blir också lättare att se till att inget farligt avfall hamnar fel.

På Björshults återvinningscentral har förändringen snabbt fått önskad effekt.

- Avfallet i den brännbara fraktionen har minskat med två tredjedelar jämfört med samma månader förra året, berättar driftchef Mikael Mellberg.

I vikt handlar det om 574 ton mindre brännbart avfall bara under sommarmånaderna, jämfört med samma period föregående år.

Mikael Mellberg berättar att minskningen kunde anas redan när kommunen gick ut med information om att återvinningscentralerna skulle sluta ta emot säckar, innan ändringen trätt i kraft.

- När vi väl började med ”Töm säcken” den 1 juni kunde vi se att besökarna var förberedda och kom med sorterat avfall eller hade skaffat genomskinliga säckar. Det har gått bra och de flesta har varit positiva.